Het doel van uw documentatie en trainingsmateriaal is informatie- en kennisoverdracht.
Uitgangspunt is altijd een vraag van de gebruiker:

 

Wat moet ik doen (taak)

Hoe moet ik het doen (procedure)

Waarom moet ik het doen (proces)

 

Mijn uitdaging is om met minimaal tekstgebruik uw boodschap duidelijk en ondubbelzinnig over te brengen.

 

Machinebouw
Automotive
Onderhoudsbedrijven
Consumentenproducten
 

Illustraties

2D aanzichten
3D modellen
 

Gestandaardiseerde taal

Simplified Technical English (STE)
 

Gestructureerd schrijven

XML
DITA
S1000D

Single sourcing

Content Management Systemen